לשירותכם גם בטלפון
3171
1-700-70-30-31

הטיפול ניתן בסניפים

בני ברק

תפקודי ריאה מורחבים

הבדיקות המבוצעות מאפשרות:

אבחון מחלות ריאה חסימתיות כגון: אסטמה, ברונכיטיס כרונית, נפחת (אמפיזמה) ומחלות ריאה אחרות, לרבות מחלות ריאה תעסוקתיות.
בירור הפרעות נשימתיות כגון: שיעול וקוצר נשימה.
הערכת תלונות של קוצר נשימה במנוחה ובמאמץ.
הערכה לפני ניתוח, בעיקר בקרב מעשנים או חולים במחלות ריאה כרוניות.
אבחון הפרעות שלא ניתן לאתר בצילומי חזה.
ביצוע תפקודי ריאה כמעקב אחר יעילות טיפול תרופתי.

אופן ביצוע הבדיקה:

במהלך הבדיקה, נושף הנבדק לתוך מערכת צינורות המחוברת למכשיר מדידה ממוחשב. המכשיר מחשב ומודד את נפחי הריאות וזרימת האוויר במערכת הנשימה של הנבדק ומחשב מדדים שונים הנותנים הערכה מקיפה על נפחים וזרימות אויר.
בדיקה זו מצריכה שיתוף פעולה של הנבדק, על מנת לקבל תוצאות אמינות. כל נבדק מודרך בפרוטרוט ע"י טכנאי/ת לקראת ובמהלך הבדיקה. במידת הצורך, ניתן לבצע את הבדיקה תוך כדי מאמץ פיזי. הבדיקות מפוענחות ע"י רופא ריאות מומחה (פולמנולוג).

המלצות לביצוע:

בהתאם להפניית רופא.

מור ערוך לתת לך את השירות הרפואי האופטימלי, תוך דגש על יחס אישי, פרטיות הנבדק ואווירה מקצועית ונעימה.

מור לוגו