Slide background
מור עסקי
שומר על בריאות המנהלים והעובדים
לשירותכם גם בטלפון
2087

שומרים על בריאות המנהלים והעובדים 

חברות, מפעלים וארגונים מעניקים לעובדיהם הטבה החשובה לעובדים להקשיב למצב גופם ולעקוב אחר תהליכים כבר בראשיתם, וכך לשמור טוב יותר על בריאות תקינה. בתהליך קבלת עובד לעבודה ניתן לבדוק כשירות והתאמה רפואית למשרות שונות.

קבלת תוצאות
איתור סניף
קביעת תור
מור לוגו