לשירותכם גם בטלפון
2087

הטיפול ניתן בסניפים

בני ברק

בדיקות לטייסים

מור מוסמך, ע"י מנהל התעופה האזרחי, לבצע בדיקות כשירות לטייסים פרטיים, טייסים מסחריים , פקחי טיסה ומהנדסי טייס, בהתאם לנדרש בחוק.

המלצות לביצוע:

על פי הנחיות מנהל התעופה האזרחי.

מור ערוך לתת לך את השירות הרפואי האופטימלי, תוך דגש על יחס אישי, פרטיות הנבדק ואווירה מקצועית ונעימה.

ליצירת קשר בנושא בדיקות לטייסים: 2087*

מור לוגו