לשירותכם גם בטלפון
3171

הולטר לב

מידע כללי:


הולטר לב הינו מעקב ורישום רצוף, במשך 24 שעות, של הפעילות החשמלית של שריר הלב.


למי מומלצת הבדיקה:


לפי הפניית רופא

לסובלים מסימפטומים כמו: סחרחורות, עלפון, דפיקות לב מוגברות וכדומה, העלולות להעיד על הפרעה בקצב הלב.

מטרות הבדיקה:


אבחון של הפרעות בקצב הלב המתרחשות בעת פעילות, מנוחה או שינה.
אבחון הפרעות במערכת ההולכה החשמלית של שריר הלב.
אבחון הפרעה באספקת הדם לשריר הלב במנוחה ובמאמץ.


אופן ביצוע הבדיקה:


הבדיקה מתבצעת באמצעות מכשיר קטן המחובר אל הנבדק למשל 24 שעות באמצעות אלקטרודות.
המכשיר קולט ומתעד ברציפות את הפעילות החשמלית של שריר הלב.
לפני הדבקת האלקטרודות יש צורך בהכנת מקום ההדבקה, ע"י ניקויו בפד טבול באלכוהול ולעיתים אף לגלח אזורים קטנים בחזה, (בגברים).

הגורם המבצע:


טכנאי מוסמך

פיענוח ותוצאות:


פענוח הולטר לב נעשה ע"י קרדיולוג מומחה.
תוצאות הבדיקה מועברות תוך מספר ימים לרופא המפנה.

הוראות מיוחדות:


בתום הבדיקה על הנבדק להחזיר את המכשיר לסניף.

הנחיות לפני בדיקת הולטר לב

מור לוגו